Informacja Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskiej

Data dodania: 10.03.2012 | Aktualizacja: 10.03.2012, 00:00:00

Architektura Warszawy II Rzeczpospolitej. Warszawska szkoła architektury na tle przemian kulturowych okresu międzywojennego
Anna Dybczyńska-Bułyszko
2010, s. 316 + 36 (kolor), cena zł 99,00, ISBN: 978-83-7207-909-1
Autorka zajmuje się architekturą Warszawy lat międzywojennych, ale ukazuje ją w bardzo szerokim kontekście antropologicznym - estetycznym, kulturowym, społecznym, technicznym, filozoficznym, ekonomicznym... Dzięki temu każdy może w tej książce znaleźć coś inspirującego - docenić piękno prezentowanych obiektów, zrozumieć ich funkcjonalność, poznać historię Warszawy, odnaleźć związek ze współczesnością, a przede wszystkim nauczyć się „czytać architekturę”.
Książka została nagrodzona Nagrodą Naczelnej Organizacji Technicznej w trakcie Targów Książki Akademickiej i Naukowej Academia 2011.

Otwierając tę książkę, a zachęcam, żeby na tym nie poprzestać, lecz ją przeczytać, a nawet studiować, trzeba przyjąć, że architektura nie jest tylko przedsięwzięciem technicznym i estetycznym...
...Architektura Warszawy II Rzeczpospolitej jest oczywiście książką zawierającą nieomal kompletny przegląd idei społecznych i programów artystycznych, polityk urbanistycznych i kulturalnych, warunków organizacyjnych i administracyjnych związanych z praktykowaniem architektury w omawianym okresie. Jest też omówieniem mitów i tradycji, do jakich się odwoływano, szkół architektonicznych i grup artystycznych, które architekturę tworzyły lub ją inspirowały, opisuje dokonania najwybitniejszych twórców tamtego czasu. Wszystko to z rozległą erudycją oraz znajomością kontekstów literackich, plastycznych, a nawet filozoficznych... To praca, której historyk kultury nowoczesnej w Polsce nie będzie mógł pominąć, tym bardziej że w kształcie zaprezentowanym przez autorkę okres międzywojenny jawi się jako epoka naprawdę owocna i bogata zarówno w idee, jak i realizacje. Z perspektywy dorobku powojennego w tej dziedzinie budzi ona podziw i zazdrość.
Andrzej Mencwel

   
Muzea. Problemy rozwoju i projektowania. Polska perspektywa
Andrzej Kiciński
2011, s. 262, cena zł 49,00, ISBN: 978-83-7207-914-5
W publikacji omówiono specyfikę projektowania i perspektywy rozwoju obiektów muzealnych, obejmujące zagadnienia urbanistyczne, architektoniczne i techniczne, związane z powstawaniem muzeum jako dzieła sztuki budowlanej. Przedstawiono strategie stosowane w celu zrównoważenia rozwoju muzeów, dotyczące w szczególności: lokalizacji, planu i drogi zwiedzania, formy architektonicznej, a także oświetlenia przestrzeni muzealnej. Analizę poszczególnych strategii i dylematów projektowych oparto na szerokim zbiorze przykładów realizacyjnych i projektowych. W tym świetle przedstawiono także przykłady najnowszych realizacji i zamierzeń polskich.
   
Budownictwo z surowej ziemi. Idea i realizacja
Teresa Kelm
2011, s. 118 + CD, cena zł 46,00, ISBN: 978-83-7207-899-5
Praca dotyczy niektórych zagadnień budownictwa z surowej ziemi. Na kanwie wielowiekowej tradycji architektury ziemi i jej ewolucji przedstawiony jest proces powstawania budynku doświadczalnego przy zastosowaniu zmodernizowanej techniki budownictwa z ziemi. Opisane są założenia projektowe, metody badań wstępnych i osiągnięte rezultaty. Publikacja oparta jest na wynikach pracy badawczej, prowadzonej w ramach grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
   

Modelowanie 3D dla potrzeb iluminacji obiektów
Rafał Krupiński
2011, s. 132, cena zł 22,00, ISBN: 978-83-7207-961-9
Opracowanie może służyć jako podstawowa instrukcja zarówno do obsługi starszych wersji, obecnych, jak i ? przypuszczalnie ? tych przyszłych programu Autodesk 3D Studio. Adresowane jest głównie do studentów studiów inżynierskich i magisterskich specjalności Technika Świetlna na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Może być również wykorzystany na innych wydziałach. Przykładem może być Wydział Architektury PW oraz Akademia Sztuk Pięknych.
Wiadomości zawarte w opracowaniu mogą również posłużyć wielu firmom oświetleniowym, które w swojej ofercie mają tworzenie wizualizacji komputerowej oświetlenia.

Wszystkie książki można kupić w księgarni internetowej Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskiej www.wydawnictwopw.pl lub w warszawskich księgarniach OWPW w Gmachu Głównym PW, Pl. Politechniki 1 oraz przy ul. Noakowskiego 18/20.

Udostępnij na:

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
Bolix BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kluś Kone Norlys Polflam Renson Renson Schueco Semmelrock Tarasola Wienerberger Wiśniowski
Powrót na górę