60 edycja Konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii

Data dodania: 19.10.2022 | Aktualizacja: 19.10.2022, 19:28:49

Minister Rozwoju i Technologii rozpoczął nabór wniosków do Konkursu o nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Do Konkursu o nagrodę Ministra mogą być zgłaszane

Uczestnikami Konkursu mogą być

  1. w dziedzinie architektury i budownictwa – osoby posiadające obywatelstwo polskie oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce stworzyli lub współtworzyli projekty stanowiące osiągnięcia twórcze;
  2. w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego – zespoły autorskie, niezależnie od liczby członków, koncepcji oraz projektów planów i studiów, które stanowią osiągnięcia twórcze.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie wniosku oraz oświadczenia zgodnego ze wzorem właściwym dla danej kategorii, określonym w Regulaminie Konkursu.

Wnioski o przyznanie nagród mogą składać twórcy, jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne lub prawne związane z powstawaniem lub wykorzystaniem zgłoszonego osiągnięcia twórczego.

Wnioski należy składać

  1. w postaci elektronicznej – wniosek, wraz z oświadczeniem/oświadczeniami autora/autorów, podpisany podpisem elektronicznym (podpisem w profilu zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym) za pośrednictwem ePUAP lub na informatycznym nośniku danych (płyta CD, DVD lub pendrive) albo
  2. w postaci papierowej – wniosek, wraz z oświadczeniem/oświadczeniami autora/autorów, podpisany podpisem odręcznym.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

W przypadku pytań lub wątpliwości, proszę kontaktować się z Panią Izabelą Palicą tel.22 323 42 26, e-mail: izabela.palica@mrit.gov.pl

Udostępnij na:

Załączniki


REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę