1 grudnia Kolejna debata środowiskowa pn, „Struktura i program studiów na WA PW a warunki uprawiania zawodu”

Data dodania: 30.11.2009 | Aktualizacja: 30.11.2009, 00:00:00

INFORMACJA nr 5 nt. Spotkań i Dyskusji Środowiskowych na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej

Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej uznając celowość odbywania się na Wydziale Architektury „spotkań i dyskusji środowiskowych” mianował st. wykładowcę Zakładu Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego WA PW mgr inż. arch. Grzegorza A. Buczka swoim Pełnomocnikiem do spraw ich organizacji. Wspólnie z Przedstawicielami Samorządu Studentów WA wypracowany został roboczy program tych wydarzeń. Uzgodniono, że te otwarte środowiskowe spotkania i debaty będą dotyczyć aktualnych problemów architektury i urbanistyki, ze szczególnym uwzględnieniem tematów „warszawskich”, ale także innych, np. programu studiów i problemów wykonywania zawodu, zmian odnośnych przepisów itp. Do udziału w tych spotkaniach i debatach zapraszani są profesjonaliści i praktycy – aktywnie działający w sferach omawianych problemów, a także przedstawiciele mediów. Organizowane wydarzenia mają formułę debat panelowych zaproszonych gości, nie przybierają charakteru wykładów, ale przede wszystkim wymiany poglądów - z udziałem audytorium.

Spotkania i dyskusje organizowane przez Pełnomocnika odbywają się zawsze we wtorki, jednak nie częściej niż co miesiąc, za wyjątkiem tych wtorków, gdy odbywają się posiedzenia Rady Wydziału lub publiczne rozprawy doktorskie i habilitacyjne, w sali 103 Wydziału Architektury PW, ul. Koszykowa 55, w godz. 12.15 – ok. 15.00, poza okresem wakacji i ferii oraz sesji egzaminacyjnych i dyplomowych. Ich przebieg jest odnotowywany na stronie internetowej Wydziału www.arch.pw.edu.pl

Pierwsza debata pod tytułem „Jak to się wszystko w Warszawie zaczęło ? (w latach 1990-94)” odbyła się
24 marca. Udział w tej debacie wzięli m. in.: - dr Stanisław Wyganowski – urbanista, b. Prezydent Warszawy, - arch. Roman O. Dziekoński – Wiceminister Infrastruktury, b. Wiceprezydent Warszawy, - arch. Jan Rutkiewicz – dyrektor BPRW S.A., b. Burmistrz Dzielnicy Śródmieście; - arch. Henryk Drzewiecki – b. Architekt Miasta.

Debata pod tytułem „Co się dzieje w Warszawie - z architekturą i planowaniem miasta ?”. odbyła się 21 kwietnia. Jej panelistami byli: - arch. Marek Mikos – p.o. Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m. st. Warszawy, przedstawiciele Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej i Rady Architektury i Rozwoju Warszawy przy Prezydent m. st. Warszawy oraz Zarządów: OW SARP, Oddziału TUP
w Warszawie, Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów, Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w Warszawie.

Planowany temat debaty środowiskowej „Polityka architektoniczna państwa” był omawiany 6 maja podczas otwartej konferencji SARP „Polska polityka architektoniczna. Polityka jakości krajobrazu, przestrzeni publicznej, architektury.” (patrz: https://www.sarp.pl)

Kolejna debata pt. „Struktura i program studiów na WA PW a warunki uprawiania zawodu” odbędzie się we wtorek 1 grudnia br.
Trwają uzgodnienia dot. szczegółów tego spotkania oraz listy Gości – Panelistów. Będą wśród nich zarówno odpowiedzialni i mający wpływ na sposób kształcenia na naszym Wydziale, jak architekci i urbaniści - praktycy – pracodawcy, zatrudniający m.in. absolwentów WA PW.

Program otwartych spotkań i dyskusji środowiskowych jest otwarty i będzie przedmiotem dalszych uzgodnień Pełnomocnika z Przedstawicielami Samorządu Studentów WA PW.
Wszyscy zainteresowani włączeniem się w proces kształtowania programu spotkań i dyskusji środowiskowych na WA PW proszeni są o przekazywanie uwag i propozycji drogą elektroniczną na @dres: grzegorzabuczek@yahoo.pl

arch. Grzegorz A. Buczek, SARP, TUP
Pełnomocnik Dziekana WA PW ds. Spotkań i Dyskusji Środowiskowych w Warszawie, 20 listopada 2009 r.

1 grudnia Gospodarzem debaty będzie Dziekan WA PW prof. dr hab. arch. Stefan Wrona.

Udział w debacie wezmą Prodziekan WA PW ds. Studiów dr arch. Krzysztof Koszewski oraz Przedstawiciele Samorządu Studentów WA PW.

Swój udział w debacie grudnia potwierdzili zaproszeni Goście:

Moderatorem debaty będzie arch. Grzegorz A. Buczek - Pełnomocnik Dziekana WA PW ds. Spotkań i Dyskusji Środowiskowych/ wiceprezes TUP

Udostępnij na:

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
Bolix BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kluś Kone Norlys Polflam Renson Renson Schueco Semmelrock Tarasola Wienerberger Wiśniowski
Powrót na górę