12. PLGBC Green Building Summit

Data dodania: 25.10.2022 | Aktualizacja: 25.10.2022, 10:44:19

Time to (Re)think!
Za nami 12. PLGBC Green Building Summit

Podczas 12. edycji PLGBC Green Building Summit pod hasłem Time to (Re)think rozmawiano o najważniejszych kwestiach związanych z rolą budynków i przeciwdziałaniem zmianom klimatu, gospodarce o obiegu zamkniętym, znaczeniu bioróżnorodności oraz o zdrowiu i jakości życia. Wydarzenie odbyło się 6 i 7 października br. w zrównoważonej przestrzeni Sound Garden Hotel w kompleksie Business Garden w Warszawie. Organizatorem było Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC.

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC zorganizowało 12. edycję PLGBC Green Building Summit pt. Time to (Re)think. Wydarzenie hybrydowe po raz pierwszy w dwudniowym formacie odbyło się 6 i 7 października br. w Sound Garden Hotel w zrównoważonym kompleksie Business Garden w Warszawie. Konferencji towarzyszyło wręczenie nagród w konkursie PLGBC Green Building Awards 2022. Drugi dzień poświęcony był dekarbonizacji budownictwa w ramach projektuBuilding Life.

Pierwszego dnia w programie przygotowano 4 sesje strategiczne, których tematyka oscylowała wokół najważniejszych kwestii związanych z rolą budynków, dekarbonizacją i zmianą ich przeznaczenia, modernizacją dla zmniejszenia wpływu na środowisko. Zwrócono uwagę na gospodarkę o obiegu zamkniętym, znaczenie bioróżnorodności oraz na zdrowie i jakość życia. Dyskutowano także o rozwiązaniach i wspólnych działaniach dla tworzenia zrównoważonych przestrzeni i społeczności. Włączono również temat odbudowy w kontekście zmian klimatycznych i wojny w Ukrainie.

Inspirujący goście, interaktywny i angażujący format, szeroki zakres tematyczny programu i dwa dni aktywności zapewniły dużą dawkę wiedzy, dobrych praktyk i nowych relacji.
W PLGBC Summit udział wzięło 47 prelegentek i prelegentów, 59 partnerów i patronów. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, przyciągając 420 uczestników stacjonarnych oraz 370 uczestników online.

W gronie Keynote Speakerów PLGBC Green Building Summit pojawili się:

Uczestników PLGBC Green Building Summit przywitała Agnieszka Strzemińska, Prezydentka PLGBC, KI Group Commercial Excellence Manager w Knauf Insulation.

Sesję Climate adaptation & social resilience: protecting people and systems rozpoczęła prezentacja Keynote Speakerki Carolyn Steel, Kilburn Nightingale Archictects, autorki książki Sitopia, która przedstawiła temat żywności jako najważniejszego wspólnego towaru, nierozerwalnie wplecionego w społeczne i przestrzenne struktury naszego życia.

Następnie przyspieszenie zielonej transformacji w miastach i przyjęcie holistycznego podejścia poprzez partnerstwo publiczno-prywatne i współpracę międzysektorową na przykładzie duńskich praktyk omówił Urlik Søndergaard (projekt State Of Green / Ambasada Królestwa Danii w Polsce).

W panelu dyskusyjnym nt. odpowiedzialnego przywództwa, transformacji biznesowej dla sprostania zrównoważonemu rozwojowi, efektywności energetycznej i dekarbonizacji rozmawiali: Katarzyna Gruszecka-Spychała (Miasto Gdynia), Adama Jędrzejczak (Danfoss Poland / Ambasada Królestwa Danii w Polsce), Andrzej Losor (Grupa Górażdże), Marcin Olechowski (E.ON Polska) i Marta Siczek (Interface), rozmowę moderował Przemysław Chimczak-Bratkowski (ThinkCO). Następnie o systemie walidacji i certyfikacji BREEAM dla zrównoważonego środowiska budowlanego opowiedział David Ede (BRE). Na praktyczne aspekty ESG dla budowania wiarygodności organizacji zwrócił uwagę w prezentacji Marcin Gawroński (Sweco Polska). Sesję podsumował duet: Bartłomiej Kisielewski (Horizone Studio/PLGBC) i Joanna Rayss (Rayss Group/SAK) w rozmowie PLGBC Talks o projektowaniu z myślą o przyszłym użytkowaniu a zmianach klimatu.

Sesję Circular Trip rozpoczęło wystąpienie Keynote Speakera Menno Rubbensa, cepezed, prezentujące temat projektów o wysokiej zdolności adaptacyjnej do różnych zastosowań i cyrkularności budynków. W dyskusji wokół wdrożenia gospodarki cyrkularnej w różnych sektorach, zmniejszaniu kosztów i ilości odpadów, zarówno na etapie projektowania, jak i budowy rozmawiali Hubert Bukowski (INNOWO), Emilia Dębowska (Panattoni), Magdalena Płocica (Aluprof), prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta D. Ryńska (Politechnika Warszawska/UN Global Compact Poland). Rozmowę moderował Bartosz Marcol (Arup Polska / PLGBC). Innowacyjny projekt, który zakłada przetworzenie wełny mineralnej z odzysku w nowe materiały do izolacji przedstawiła Agnieszka Strzemińska (Knauf Insulation/PLGBC).

Podsumowaniem sesji była prezentacja Keynote Speakerki prof. dr arch. Anne Beim, CINARK / Royal Danish Academy oraz dr arch. Pelle Munch-Petersena, CINARK / Royal Danish Academy nt. koncepcji Piramidy Materiałów. Spotkanie odbyło się dzięki zaproszeniu Ambasady Królestwa Danii w Polsce.

W sesję Biodiversity and becoming nature -positive wprowadził uczestników Allan Pilgaard-Jensen (ProjectZero / Ambasada Królestwa Danii w Polsce), omawiając przykład starzejącego się miasta Sonderborg. Podjęto zrównoważone inicjatywy ściśle związane z powstrzymaniem wyludniania się miasta, tworząc światową stolicą efektywności energetycznej i centrum R&D.

O zdrowych i zrównoważonych przestrzeniach biurowych, wpływie żywej roślinności na mikroklimat i podwyższenie komfortu pracy mówiła Beata Dziedzic (4Nature System). Nad wspólnym rozwiązywaniem problemów związanych z bioróżnorodnością i kryzysem klimatycznym oraz ich łącznymi skutkami zastanawiali się w rozmowie Joanna Kopczyńska (IMGW PIB), Michał Marszałek (IWBI), Karol Podyma (SAK/ Łąki Kwietne), dr Monika Szewczyk (Centrum UNEP/GRID-Warszawa) oraz dr inż. Łukasz Mazur (SGGW/Polskie Domy Drewniane) jako moderator dyskusji. Pomysł na działania w mieście przyjaznym starzeniu się zaprezentowała Agnieszka Labus (Fundacja Laboratorium Architektury 60+/Politechnika Śląska).

Nie brakuje zapowiedzi powojennej odbudowy Ukrainy - wśród nich pojawiają się sugestie, że odbudowa powinna uwzględniać zasady zielonej transformacji. Stąd czwartą sesję, Healthy & Sustainable Living rozpoczął swoją prezentacją Slava Balbek, balbek bureau, nt. architektonicznej odpowiedzi na wyzwania wojny: RE:Ukraine System.

W kolejnej części przedstawione zostały trzy prezentacje jako wezwania do ponownego przemyślenia i działania, mocno ukierunkowujące na zmiany. Wpływ i możliwości oszczędności energii poprzez systemy sterowania przedstawił Przemysław Skorupa (Helvar). O efektywności energetycznej i ubóstwie energetycznym mówił Piotr Pawlak (Rockwool / Ambasada Królestwa Danii w Polsce). Następnie Keynote Speakerka dr Helle Juul (Juul Frost Arkitekter / Ambasada Królestwa Danii wPolsce) przedstawiła uczestnikom konferencji interdyscyplinarny projekt badawczy The future urban health culture. Zaowocował on holistycznymi narzędziami do promowania psychicznego, fizycznego i społecznego dobrostanu poprzez planowanie urbanistyczne.

Konferencję zakończył POWER SPEECH Keynote Speakerki Agaty Roczniak (Fundacja Diversum), która przełamuje bariery pokazując, że pomimo niepełnosprawności, można działać na wielu płaszczyznach życia i być szczęśliwym.

12. PLGBC Green Building Summit prowadziła Anna Wojtkowiak, prezenterka radiowa i telewizyjna.

W kolejnej części wydarzenia przedstawiono wyniki konkursu PLGBC Green Building Awards 2022. Podsumowanie obrad Jury, a tym samym przesłanie do uczestników konkursu przedstawiła Członkini Honorowa Jury - dr Joanna Remiszewska-Michalak. Statuetki oraz dyplomy dla Laureatów i Wyróżnionych w konkursie wręczali obecni Członkowie Jury. Autorskie statuetki dla Laureatów konkursu przygotowało Horizone Graphics. Wieczór prowadziła Alicja Kuczera (PLGBC).

Drugi dzień PLGBC Green Building Summit poświęcony był dekarbonizacji budownictwa w ramach projektu Building Life. To projekt realizowany przez World Green Building Council i dziesięć siostrzanych europejskich organizacji green building council, których celem jest opracowanie i opublikowanie krajowych map dekarbonizacji sektora budowlanego do 2050 r., opartych na całkowitym śladzie węglowym netto w całym cyklu życia budynków.

Do pierwszej sesji wprowadzenie przygotowała Alicja Kuczera (PLGBC / Europe Regional Network). Następnie wysłuchano wystąpienia Stephena Richardsona (World Green Building Council / Europe Regional Network) nt. europejskiej mapy dekarbonizacji. Dzięki unijnej oraz krajowym mapom drogowym dotyczącym emisji dwutlenku węgla w całym okresie użytkowania budynku, projekt Building Life zamierza uruchomić jednocześnie w wielu krajach działania zmierzające dodekarbonizacji budownictwa.

W kolejnej części konferencji odbyła się premiera raportu PLGBC: Szacowanie śladu węglowego budynków. Mapa drogowa dekarbonizacji budownictwa do roku 2050, który przedstawiła dr inż. Dorota Bartosz (PLGBC). Następnie ślad węglowy modelowego budynku omówił w prezentacji Wiktor Kowalski (Buro Happold).

Drugą sesję rozpoczęły prezentacje/case studies związane z rolą budynków w obniżaniu śladu węglowego. Standard klasyfikacji emisyjności betonu przedstawiła Marta Głażewska (WSP Polska), a temat niskoemisyjnej stali omówił dr inż. Maciej Chrzanowski (Steligence®, ArcelorMittal).
O tym, jak przyspieszyć dekarbonizację polskiego budownictwa rozmawiali podczas panelu dyskusyjnego na zakończenie konferencji: Agata Golec (Skanska), Henryk Kwapisz (Saint-Gobain Polska), Bartosz Marcol (Arup Polska/PLGBC), Janusz Mizerny (Sweco Polska). Dyskusję moderowała Alicja Kuczera (PLGBC / Europe Regional Network).

W ramach wydarzenia przygotowano aktywności dodatkowe, w tym m.in:

PLGBC Green Building Summit oparty było o zrównoważone idee. Policzono ślad węglowy wydarzenia, a wyemitnowane emisje skompensowano w programie offsetowym ONZ wspierając lokalną społeczność w Malawi w działaniach prośrodowiskowych.

PLGBC Green Building Summit wspierali liczni uznani Partnerzy i Patroni.

Partner Strategiczny: Ambasada Królestwa Danii w Polsce.

Partnerzy Wspierający: 4Nature System, Aluprof, BREEAM, E.ON Polska, Grupa Górażdże, Helvar, Horizone Studio, Interface, Knauf Insulation, Panattoni, Sweco Polska.

Partnerzy: APA Group, Atrium European Real Estate, CBRE, Hadart, JW+A, Selena, Somfy, Steligence®, Termocent, VvS Architects & Consultants, Wicona, Sieć Badawcza Łukasiewicz Branżowe Punkty Kontaktowe.

Patronat Honorowy:, Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej IARP, Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, Towarzystwo Urbanistów Polskich TUP, World Green Building Council.

Patronat Społeczny: Fundacja Laboratorium Architektury 60+

Patroni Wspierający: British Polish Chamber of Commerce, Belgian Business Chamber, buildingSMART Polska, Business Finland, IFMA Polska Chapter, Stowarzyszenie Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych PINK, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu SAK, Polska Rada Centrów Handlowych PRCH, Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO, Polski Związek Firm Deweloperskich PZFD, Związek Polskie Okna i Drzwi, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej IMGW PIB, Architekci Dla Klimatu, Kompas Inwestycji, Fundacja Integracja, Top Woman In Real Estate, Fundacja Diversum, Certyfikat ZIELONY DOM, Building Life, CIRCON, REINCARNATE.

Patronat Medialny: Architektura & Biznes, Teraz Środowisko, EurobuildCEE, Investor Real Estate Expert, Sztuka-Architektury.pl, URBCAST.pl, BUILDER, Inżynier Budownictwa, Sztuka-Wnetrza.pl, WlaczOszczedzanie.pl.

Organizatorem było Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC (Polish Green Building Council), organizacja pozarządowa, która od 2008 roku realizuje działania dla transformacji budynków, miast i ich otoczenia w takim kierunku, aby sposób ich planowania, projektowania, wznoszenia, użytkowania, modernizowania, rozbierania i przetwarzania był jak najbardziej zrównoważony.

Więcej informacji: https://summit.plgbc.org.pl/

Kolejną, 13. edycję PLGBC Green Building Symposium zaplanowano na 5 - 6 października 2023 roku.


Informacja o Polskim Stowarzyszeniu Budownictwa Ekologicznego PLGBC:

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC (Polish Green Building Council) jest organizacją pozarządową, która od 2008 roku realizuje działania dla transformacji budynków, miast i ich otoczenia w takim kierunku, aby sposób ich planowania, projektowania, wznoszenia, użytkowania, modernizowania, rozbierania i przetwarzania był jak najbardziej zrównoważony.

Organizacja wspiera tworzenie zrównoważonych budynków dla wszystkich poprzez:

PLGBC stanowi część globalnej społeczności ponad 70 organizacji green building councils skupionych w ramach World Green Building Council.
https://plgbc.org.pl

Udostępnij na:

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę