Konkurs SARP nr 917

Konkurs realizacyjny, otwarty, ogólnopolski na OPRACOWANIE PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO - KONCEPCYJNEGO REWALORYZACJI I ADAPTACJI POMIESZCZEŃ KANTORU H. CEGIELSKIEGO DLA POTRZEB WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII w POZNANIU Terminy: ogłoszenie konkursu - 7 września 2001 r. składanie pytań ...

Konkurs SARP nr 916

Konkurs realizacyjny, ogólnopolski, otwarty na OPRACOWANIE PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO BUDYNKU BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W ZIELONEJ GÓRZE Terminy: ogłoszenie konkursu - 25 czerwca 2001 r. składanie anonimowych pytań na adres organizatora - do 03.07.2001 r. odpowiedzi na pytania - do 10.0...

Konkurs SARP nr 915

Konkurs realizacyjny, ogólnopolski, otwarty na OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-PROGRAMOWEJ SZKOLNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KAZIMIERZU DOLNYM PRZY UL. KWASKOWA GÓRA 10 Terminy: ogłoszenie konkursu - 18 czerwca 2001 r. składanie anonimowych pytań na adres organizatora - do 14.07...

Konkurs SARP nr 914

Konkurs otwarty, jednoetapowy, ograniczony do województwa lubuskiego na OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZYLEGŁEGO DO FILHARMONII ZIELONOGÓRSKIEJ Terminy: ogłoszenie konkursu - 4 czerwca 2001 r. udostępnienie do wglądu i sprzedaż warunków kon...

Konkurs SARP nr 913

Konkurs realizacyjny, jednoetapowy, ograniczony dla członków OW SARP oraz OW TUP z zaproszeniem 6 zespołówna KONCEPCJĘ PROGRAMOWO - ARCHITEKTONICZNĄ PRZEBUDOWY BUDYNKU DAWNEJ BIBLIOTEKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Terminy: ogłoszenie konkursu - 12 lutego 2001 r. sprzedaż warunków od - 14 lu...

Konkurs SARP nr 912

Konkurs realizacyjny, otwarty, ogólnopolski, jednoetapowy na OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO PRZESTRZENNEJ ROZBUDOWY SEJMU W WARSZAWIE Terminy: ogłoszenie konkursu - 21 grudnia 2000 r. sprzedaż warunków od - 15 stycznia 2001 r. pytania - do 29 stycznia 2001 r. odpowiedzi - do 19 ...

Konkurs SARP nr 911

Konkurs urbanistyczno-architektoniczny, otwarty, ogólnopolski, jednoetapowy na OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ BUDOWNICTWA SOCJALNEGO W TORUNIU Terminy: pytania - do 5 stycznia 2001 r. odpowiedzi - do 12 stycznia 2001 r. składanie prac - 28 lutego 2001 r. wyniki - 1...

Konkurs SARP nr 910

Konkurs studialny, otwarty, ogólnopolski, jednoetapowy, urbanistyczno - architektoniczny na OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ ZAGOSPODAROWANIA TERENU OGRANICZONEGO ul.MOSTOWĄ, ul. MARSZ. FOCHA, ul. Dr. E. WARMIŃSKIEGO, ul. OBROŃCÓW BYDGOSZCZY, ul. K. MARCINKOWSKIEGO I RZEKĄ BRDĄ...

Konkurs SARP nr 909

Konkurs realizacyjny, otwarty ogólnopolski na opracowanie projektu architektonicznego-koncepcyjnego "ADAPTACJI BUDYNKU STAREJ KOTŁOWNI DLA POTRZEB DYDAKTYCZNYCH AKADEMII ROLNICZEJ W POZNANIU" Terminy: ogłoszenie - 2 październik 2000 r. pytania - do 6 listopada 2000 r. odpowiedzi - 14 listo...

Konkurs SARP nr 908

Konkurs studialny, ogólnodostępny, otwarty, ogólnopolski na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej "TERENU KWARTAŁU ZABUDOWY MIEJSKIEJ W POLICACH, ograniczonego ulicami: Siedlecką i Piłsudskiego oraz torami kolejowymi" Terminy: ogłoszenie - 15 września 2000 r. pytania - do 20 paździ...

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
Bolix BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kluś Kone Norlys Polflam Renson Renson Schueco Semmelrock Tarasola Wienerberger Wiśniowski
Powrót na górę