Zakończyła się II edycja Konkursu EUROZAGROD...

8 grudnia 2010 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie nastąpiło oficjalne ogłoszenie wyników i uroczyste podsumowanie II edycji Konkursu EUROZAGRODA.

Ogłoszenie konkursu

Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne oraz SARP O/Kielce ogłaszają konkurs architektoniczny na opracowanie projektu koncepcyjnego p.n. "Laboratorium (Centrum) Naukowe w Podzamczu koło Chęcin".

Konkurs Polski Cement XIV edycja

Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich i Stowarzyszenie Producentów Cementu organizują XIV edycję Konkursu na najlepszą realizację z użyciem technologii żelbetowej.

Konkurs - Koszalin

Konkurs architektoniczny, realizacyjny na opracowanie projektu koncepcyjnego przebudowy i rozbudowy kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie

Konkurs - Kraków

Ogłoszenie konkursu na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną Zakładu Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Krakowie

Ogłoszenie konkursu na rozbudowę i przebudow...

Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej rozbudowy i przebudowy budynku Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu przy placu Teatralnym 12 wraz z zagospodarowaniem terenu.

Konkurs o Nagrodę za Przyjazny i Dostępny Pr...

Podobnie jak na ostatnim kongresie UIA w Turynie, również za rok w Tokio zostaną przyznane nagrody za najbardziej przyjazne i powszechnie dostępne obiekty użyteczności publicznej z krajów II Regionu Międzynarodowej Unii Architektów.

Konkurs na “Arsenał”

Konkurs na opracowanie projektu architektonicznego przebudowy i rozbudowy Galerii Miejskiej "Arsenał" i Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego wraz z pasażem w Poznaniu

Ogłoszenie konkursu Wizja Wypoczynku

1 lipca 2010 ruszyła kolejna edycja konkursu Wizja Wypoczynku na najlepszy projekt: ARANŻACJA WNĘTRZA SALONU.

Werdykt Sądu w sprawie konkursu na Muzeum II...

7 lipca 2010 roku ogłoszony został wyrok w sprawie z powództwa Muzeum II Wojny Światowej przeciwko Stowarzyszeniu Architektów Polskich o ochronę dóbr osobistych, toczącej się przed Sądem Okręgowym w Warszawie.

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
Bolix BP2 Budimex Equitone Jaga Kluś Kone Norlys Polflam Renson Renson Schueco Semmelrock Tarasola Wienerberger Wiśniowski
Powrót na górę